IT-Learning besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen.

IT-Learning is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door IT-Learning of door u aan IT-Learning middels een website van IT-Learning of anderszins langs elektronische weg.

IT-Learning aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen. De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door IT-Learning (en eventuele partners) worden gewijzigd.

De informatie op de website van IT-Learning mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. De afnemer van de informatie van de website(s) mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van IT-Learning omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

Alle op de websites van IT-Learning vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 21% BTW.

Het is mogelijk dat we informatie verzamelen en opslaan over website bezoek voor statistische doeleinden, zoals het registreren van bezoekersaantallen voor de verschillende secties van de website. Door het sturen van een e-mail kunt u ons persoonlijke informatie sturen (zoals uw naam, adres en e-mail adres). Deze informatie zou kunnen worden opgeslagen om uw vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden. Indien u zich via onze website registreert voor e-mailings, verzoek tot informatie of het doen van on-line inschrijvingen, zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt, registreert of anders van toepassing. Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen.